Bakterie ústní dutiny
défenses naturelles

ORÁLNÍ
MIKROBIOM

ORÁLNÍ MIKROBIOM

JSME DOMOVEM BEZPOČTU MIKROBŮ

Naše tělo je kolonizováno miliony bakterií3 známými pod souhrnným pojmem mikrobiom.4 Během lidské evoluce, se lidé a bakterie společně vyvíjeli, aby existovali ve vzájemně prospěšném symbiotickém partnerství1,5, které je nezbytné pro lidské zdraví.6

Lidský holobiont

MODERNÍ ŽIVOT MŮŽE NARUŠIT PŘIROZENOU ROVNOVÁHU V ÚSTNÍ DUTINĚ

Složení orálního mikrobiomu je pozoruhodně stabilní. Některé faktory ale mohou vést k převaze bakterií spojených s onemocněním v ústech: stavu dysbiózy.1

Factors causing dysbiosis

NEVYVÁŽENÝ MIKROBIOM VEDE K RIZIKU ONEMOCNĚNÍ

Pokud není obnovena symbióza, může dysbióza zvýšit riziko problémů v ústní dutině, včetně zubního kazu, onemocnění parodontu a pachu z úst.1,2

Ústní problémy

NOVÝ CÍL – OBNOVIT VYVÁŽENÝ MIKROBIOM V ÚSTECH

Odborný konsenzus obsahuje nejnovější důkazy o ústním mikrobiomu s cílem vydat nová doporučení pro klinickou péči:1

"Je klíčové, aby jak pacienti, tak zdravotničtí pracovníci přijali koncept vyváženého orálního mikrobiomu a jeho významu pro zdraví ústní dutiny a celého těla."1

Z experimentální mikrobiologické studie vyplývá, že u zubní pasty Zendium je klinicky prokázáno, že podporuje vyvážený mikrobiom.*8

Zubní kontrola

*Vztahuje se k mikrobiomu orálního plaku a relativně vysokému počtu druhů bakterií se známou souvislostí se zdravím nebo onemocněním dásní po 14 týdnech čištění dvakrát denně se zubní pastou Zendium ve srovnání s výchozím stavem

 

REFERENCE

1. Kilian M, a kol. Br Dent J 2016; 221:657–666;

2. Marsh PD. Br Dent J 2012; 212:601-606;

3. Sender R, a kol. Cell 2016; 164:337–340;

4. Dewhirst FE, a kol. J Bacteriol 2010; 192:5002–5017;

5. Gibert A & Hazard L. J Ecology 2013; 101:743–752;

6. Konsorcium pro lidské mikrobiologické projekty. Nature 2012; 486:207–214;

7. van ‘t Hof W, a kol. Monogr Oral Sci 2014; 24:40–51;

8. Adams SE, a kol. Sci Rep 2017; 7:43344

Back to top